Main Content

Głównymi obszarami aktywności Stowarzyszenia Propago są integracja i rozwój lokalnej społeczności.

O Stowarzyszeniu Propago

AKTYWNOŚĆ. ROZWÓJ. INFORMACJA.

Działalność stowarzyszenia obejmuje wspieranie inicjatyw społecznych, promocję aktywności obywatelskiej, działalność edukacyjną i informacyjną adresowaną do III sektora, działania na rzecz partnerstwa organizacji pozarządowych i administracją publicznej, upowszechnianie i ochronę praw kobiet, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Działalność stowarzyszenia obejmuje wspieranie inicjatyw społecznych, promocję aktywności obywatelskiej, działalność edukacyjną i informacyjną adresowaną do III sektora, działania na rzecz partnerstwa organizacji pozarządowych i administracją publicznej, upowszechnianie i ochronę praw kobiet, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania.

— Bill Gates

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

Animacja

Wspieramy lokalnych liderów.

Realizowany przez Stowarzyszenie Propago projekt „Jesteśmy ze wsi i chcemy tu działać!” zakłada kompleksowe rozwinięcie działań podejmowanych w dziewięciu świetlicach wiejskich z terenu gmin: Brzeg Dolny, Wołów i Ścinawa.

Blog projektu

Doradztwo

Pprowadzimy Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla ngo.

Doradztwo prowadzone jest w formie osobistych spotkań, poprzez e-mail i telefon, ponadto istnieje możliwość przyjazdu doradcy do siedziby organizacji i zorganizowania spotkania grupowego dla członków stowarzyszenia lub mieszkańców sołectwa.

Punkt Doradczo-Konsultacyjny

BIULETYN

DWA RAZY W MIESIĄCU WYDAJEMY BIULETYN DLA ORGANIZACJI NGO.

Biuletyn jest wydawany w formacie plików PDF. Dzięki czemu bez problemu możemy go pobrać i wyświetlić poprawnie na każdym urządzeniu - nawet jako dokument offline (bez dostepu do internetu).
Lista biuletynów

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO/></p>
</div>
		</div></section>
</div></div><div class=

Christian Wilkins Womens Jersey 

Copyright © 2021 · Copyright © 2019 Stowarzyszenie PROPAGO · Realizacja ITwelding