Main Content

Głównymi obszarami aktywności Stowarzyszenia Propago są integracja i rozwój lokalnych społeczności. Nasze cele realizujemy przez działania doradcze i szkoleniowe, animację obszarów wiejskich oraz promocję III sektora — między innymi na łamach Biuletynu Aktywności Obywatelskiej, który ukazuje się w formie elektronicznej od 2019 roku.

Lista biuletynów

Skip to content