Rozporządzenie – uproszczone wzory oferty i sprawozdania – art. 19a ustawy oppiow

paragrafW dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570/1

Do ofert, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązują od dnia 10 maja 2016 r.

post

Świąteczne życzenia

wielkanoc02

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca życzy
zespół Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO.

post

Ogłoszenie V Edycji Konkursu „zDolne NGO”

umwd_malyCzłonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
– Regulamin Konkursu „zDolne NGO”,
– formularz zgłoszeniowy.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA

PUNKTACJA

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań

0–20
Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze 0–20
Trwałość i cykliczność projektów 0–15
Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy) 0–10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych 0–10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania 0–10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0–5
Razem 100

 

5. Harmonogram
V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
• 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z V Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

post

Zostaw swój 1 procent na Dolnym Śląsku!

umwd_malySamorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie.

Kto może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Według danych Ministerstwa Finansów w ramach odpisu 1% podatku za 2014 r. do organizacji w całej Polsce trafiło prawie 558 mln zł.

Więcej informacji wraz z listą Organizacji Pożytku Publicznego znajduje się na stronie:http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa. 

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok

1% – zdecydujmy rozważnie i świadomie, pozostawmy część swojego podatku na Dolnym Śląsku.

Rozpoczął się okres składania zeznań podatkowych, a tym samym możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego (OPP), której można przekazać 1% podatku dochodowego osób fizycznych. Już od 2004 roku możemy skorzystać z tego mechanizmu, jednakże ciągle ponad połowa podatników rezygnuje z tej możliwości.

Sens przekazywania 1% to ważny przejaw demokracji bezpośredniej i dobrze jest do tego zachęcać. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Zebrane w ten sposób środki powinny służyć wzmocnieniu działań organizacji. Ważne jest, aby robić to świadomie. Nie kierujmy się jedynie medialną kampanią reklamową, czy też wsparciem osoby prywatnej, która ma w OPP swoje subkonto. Niekoniecznie wybierajmy organizację, której wybór sugeruje program do PIT-ów.

Warto znaleźć organizację, której cele i działania najbardziej nam odpowiadają. Rozejrzyjmy się, która organizacja działa w naszym województwie, gminie czy w naszej okolicy. Zapoznajmy się z działaniami organizacji, zajrzyjmy na jej stronę internetową i do sprawozdania (np. na co wydają 1%). Dzięki temu mamy szansę ocenić, co dana organizacja robi i jakie są efekty jej działań. Sama procedura przekazywania 1% nie jest skomplikowana – wystarczy w zeznaniu PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji uprawnionej do otrzymania 1 procenta. Pamiętajmy o kilku istotnych sprawach:

  1. Sprawdźmy, czy możemy przekazać 1 % podatku organizacjom.
  2. Wybierzmy organizację pożytku publicznego (opp), której chcemy przekazać 1 %. Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2015 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w zakładce BAZA OPP/WYKAZ.
  3. Wypełnijmy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.
  4. Złóżmy zeznanie podatkowe i zapłaćmy podatek.

W tym miejscu, apelujemy również do samych organizacji o przemyślane „kampanie jednoprocentowe”. Dobra kampania 1% to taka, która pokazuje działalność organizacji, jest skuteczna, ale i jednocześnie etyczna.

Mądre wybory oraz dobrze zainwestowane pieniądze mają wielką moc. Każdy podatnik może zadecydować: wspieram organizację i cel, który popieram, czy też 1 % mojego podatku zostaje w budżecie państwa. Zainwestujmy swój 1% podatku rozważnie i dokonajmy mądrego wyboru.

Autorka tekstu: Karolina Furmańska (doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD).

plakat_1__2016_01a

post

Szukasz kasy? Wyszukiwarka funduszy pomoże!

ngo-napisKażda organizacja szuka środków na swoją dzialaność, czy to sponsorów, czy różnych grantów, funduszy, darowizn… czasami godzinami ślęczymy przed monitorem, zarywamy noce, żeby po kilku czytania regulaminów dowiedzieć się, że akurat ten konkurs nie jest dla nas. Na portalu ngo.pl pojawiło się świetne narzędzie, z kórym obowiązkowo musi zaznajomić się każdy działacz, chodzi o wyszukiwarkę funduszy. Narzędzie jest proste, intuicyjne w obsłudze i co najwazniejsze bardzo efektywne. Spróbujecie sami! Pod tym adresem można obejrzeć instruktarzowy film /tutorial/, w kórym przystępnie i w praktyce zaprezentowany został mechanizm działania wyszukiwarki:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1667427.html

nie pozostaje nic innego jak przystąpić do szukania kasy! Serdecznie zachęcamy!

Wyszukiwarka znajduje się pod adresem: http://fundusze.ngo.pl/

 

post
INKUBATOR NGO W WOŁOWIE