Main Content

Głównymi obszarami aktywności Stowarzyszenia Propago są integracja i rozwój lokalnej społeczności.

O Stowarzyszeniu Propago

Aktywność. Rozwój. Informacja.

Działalność stowarzyszenia obejmuje wspieranie inicjatyw społecznych, promocję aktywności obywatelskiej, działalność edukacyjną i informacyjną adresowaną do III sektora, działania na rzecz partnerstwa organizacji pozarządowych i administracją publicznej, upowszechnianie i ochronę praw kobiet, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania.

— Bill Gates

Animacja

Wspieramy lokalnych liderów.

Realizowany przez Stowarzyszenie Propago projekt "Jesteśmy ze wsi i chcemy tu działać!" zakłada kompleksowe rozwinięcie działań podejmowanych w dziewięciu świetlicach wiejskich z terenu gmin: Brzeg Dolny, Wołów i Ścinawa.

Blog projektu

Doradztwo

Pprowadzimy Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla ngo.

Doradztwo prowadzone jest w formie osobistych spotkań, poprzez e-mail i telefon, ponadto istnieje możliwość przyjazdu doradcy do siedziby organizacji i zorganizowania spotkania grupowego dla członków stowarzyszenia lub mieszkańców sołectwa.

Punkt Doradczo-Konsultacyjny

Partnerzy