17888495_790821514426640_271951554_n

post

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Od marca 2017 roku ponownie ruszył Dolnośląski Punkt Konsultacyjno- Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie. Doświadczeni doradcy udzielają bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i grup nieformalnych.

Zakres doradztwa obejmuje szczególnie:

- pozyskiwanie funduszy i pisanie projektów;

- sprawozdawczość, rozliczanie projektów, a także prawidłowe rozliczenia wewnątrz organizacji;

- aspekty formalno- prawne funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie/likwidacja organizacji, obowiązki rejestracyjne, statut, formularze, itp.;

- prowadzenie bieżącej księgowości i rozliczeń.

Doradztwo prowadzone jest w formie osobistych spotkań, poprzez e-mail i telefon, ponadto istnieje możliwość przyjazdu doradcy do siedziby organizacji i zorganizowania spotkania grupowego dla członków stowarzyszenia lub mieszkańców sołectwa.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie jest prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO. Biuro mieści się przy ul. Panieńskiej 4 (budynek OSIR basen –parter) w Wołowie.

GODZINY DYŻURÓW: Poniedziałek od 9:00 – 15:30 i środa od 12:30  – 19:00.

Możliwość doradztwa w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mejlowym.

Tel. 880 315 016, e-mail: dpkd.wolow@gmail.com

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i zakresu doradztwa telefonicznie lub mejlowo.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

banere-2017-mały

post

V POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WOŁOWIE

dsdp-graf4 listopada 2016 roku (PIĄTEK) o godz.16:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbędzie się już V POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Tegoroczne Forum jest współorganizowane przez Powiat Wołowski.
 Podczas Forum porozmawiamy między innymi o aktualnych, najważniejszych zmianach w prawie dotyczących organizacji pozarządowych, naborach konkursowych dla organizacji w ramach inicjatywy LEADER (PROW 2014-2020), współpracy międzysektorowej w naszym regionie.

Forum to przede wszystkim przestrzeń do wymiany doświadczeń, spotkania się, lepszego poznania i porozmawiania o naszych sukcesach i bolączkach.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE! Poniżej szczegółowa agenda.

 program-forum

post

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ngo

Informujemy, iż w miesiącach letnich: lipiec i sierpień, Dolnośląski Punkt Konsultacyjno- Doradczy dla ngo w Wołowie (OSIR, basen) będzie czynny w godzinach:

poniedziałki 9:00-14:00,

środy i czwartki 16:00-19:00.

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania, pod nr tel. 602 194 612 lub 665 148 746 oraz pod adresem: porady.ngo.wolow@gmail.com

maly-banerek-pasek-DPKD-2015-zima

post

Rozporządzenie – uproszczone wzory oferty i sprawozdania – art. 19a ustawy oppiow

paragrafW dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570/1

Do ofert, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązują od dnia 10 maja 2016 r.

post
INKUBATOR NGO W WOŁOWIE