V POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WOŁOWIE

dsdp-graf4 listopada 2016 roku (PIĄTEK) o godz.16:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbędzie się już V POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Tegoroczne Forum jest współorganizowane przez Powiat Wołowski.
 Podczas Forum porozmawiamy między innymi o aktualnych, najważniejszych zmianach w prawie dotyczących organizacji pozarządowych, naborach konkursowych dla organizacji w ramach inicjatywy LEADER (PROW 2014-2020), współpracy międzysektorowej w naszym regionie.

Forum to przede wszystkim przestrzeń do wymiany doświadczeń, spotkania się, lepszego poznania i porozmawiania o naszych sukcesach i bolączkach.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE! Poniżej szczegółowa agenda.

 program-forum

post

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ngo

Informujemy, iż w miesiącach letnich: lipiec i sierpień, Dolnośląski Punkt Konsultacyjno- Doradczy dla ngo w Wołowie (OSIR, basen) będzie czynny w godzinach:

poniedziałki 9:00-14:00,

środy i czwartki 16:00-19:00.

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania, pod nr tel. 602 194 612 lub 665 148 746 oraz pod adresem: porady.ngo.wolow@gmail.com

maly-banerek-pasek-DPKD-2015-zima

post

Rozporządzenie – uproszczone wzory oferty i sprawozdania – art. 19a ustawy oppiow

paragrafW dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570/1

Do ofert, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązują od dnia 10 maja 2016 r.

post

Świąteczne życzenia

wielkanoc02

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca życzy
zespół Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO.

post

Ogłoszenie V Edycji Konkursu „zDolne NGO”

umwd_malyCzłonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
– Regulamin Konkursu „zDolne NGO”,
– formularz zgłoszeniowy.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA

PUNKTACJA

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań

0–20
Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze 0–20
Trwałość i cykliczność projektów 0–15
Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy) 0–10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych 0–10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania 0–10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0–5
Razem 100

 

5. Harmonogram
V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
• 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z V Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

post
INKUBATOR NGO W WOŁOWIE